Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương trong những năm gần đây đã phát triển một cách nhanh chóng và có độ cạnh tranh gắt gắt và quyết liệt giữa các công ty cung cấp